کتاب شناسی امر به معروف ونهی از منکر
41 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-1004-7
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اولین گام در تحقیق، مأخذ شناسی و یافتن سابقه موضوع است. از این رو کتاب شناسی امر به معروف و نهی از منکر تألیف گردید تا نمای کلی تحقیقات انجام شده در این زمینه را فراروی محققان به ویژه جوانان اهل قلم قرار دهد وبراساس آگاهی از داشته های قبلی به انجام تحقیقات بعدی همت گمارند. در این اثر گزارشی مختصر از محتوای 150 کتاب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر آمده است. بخش پایانی هر کتاب به گلچینی از مهم ترین مباحث اثر اختصاص یافته است.